Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2012 (21/02/2013)

Ngày 07/2/2013, Bộ NN&PTNT ban hành văn bản số 992/BNN-VP yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2012. Chi tiết xin xem File gửi kèm.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: