Thông báo kết luận số 7115/TB-BNN-VP thông báo kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP NLTS tháng 7, 8 và kế hoạch tháng 9/2015 (03/09/2015)

 Chi tiết tại đây

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: