Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và cập nhật số liệu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT (08/02/2014)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm tải các giao dịch giấy tờ giữa các cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã xây dựng và hoàn thiện Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và cập nhật số liệu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Ngày 08/2/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành công văn số 378/BNN-QLCL về việc hướng dẫn địa phương sử dụng Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và cập nhật số liệu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm tại đây.
CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: