Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo dự án "Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch thực hiện dự án năm 2013 (03/04/2013)

Ngày 01/4/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo dự án "Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015" và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2013

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: