Phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2014 (27/02/2014)

Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-BNN-CB ngày 25/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: