Ngày 29/11/2013 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-BNN-VP về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12/12/2013)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-BNN-VP Ngày 29/11/2013 về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: