MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2015 (09/12/2015)

Ngày 08/12/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2015 kèm theo công văn số 9911/BNN-QLCL để các đơn vị triển khai thực hiện (Xin xem Mẫu gửi kèm).

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: