Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 (03/10/2014)

Yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động quản lý chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản 5 năm 2016-2020 Chi tiết văn bản yêu cầu và các biểu mẫu đính kèm sau đây:

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: