CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ngày 16/12/2014 Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ký ban hành thông báo hoán đổi ngày nghỉ, ngày làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015
Ngày 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 9711 /BNN - QLCL V/v báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2014 và kế hoạch trọng tâm năm 2015
Yêu cầu các đơn vị thuộc Cục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động quản lý chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản 5 năm 2016-2020 Chi tiết văn bản yêu cầu và các biểu mẫu đính kèm sau đây:
Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-BNN-CB ngày 25/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm tải các giao dịch giấy tờ giữa các cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã xây dựng và hoàn thiện Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và cập nhật số liệu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-BNN-VP Ngày 29/11/2013 về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: