CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ngày 09/02/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 430/BTTTT-CATTT về việc Hướng dẫn đảm bảo ATTT cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước.
Ngày 25/02/2015 Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản số 1672/BNN-XD yêu cầu Thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1395/BNN-VP ngày 05/02/2015 về việc nhiệm vụ và kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: