CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân công trực Tết Bính Thân 2016
Ngày 16/12/2015 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành văn bản số 3110/QLCL-VP về việc thông báo lịch nghỉ Tết và yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh CQ dịp nghỉ tết Bính Thân năm 2016.
Ngày 08/12/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Mẫu báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2015 kèm theo công văn số 9911/BNN-QLCL để các đơn vị triển khai thực hiện (Xin xem Mẫu gửi kèm).
Tài liệu đào tạo cho cán bộ kỹ thuật/quản lí chất lượng của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
Đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS các tỉnh/thành phố gửi báo cáo về Cục trước ngày 20/9/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: