Công văn số: 1808/QLC-VP V/v báo cáo hiện trạng của Chi cục (05/11/2012)

Ngày 26/10/2012 Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã ban hành công văn đề nghị các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh/thành phố xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và lập báo cáo hiện trạng và đề xuất kiến nghị theo các lĩnh vực và báo cáo về Cục trước ngày 3/11/2012

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: