Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1997/BNN-QLCL về việc triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. (17/06/2013)

Ngày 17/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 1997/BNN-QLCL về việc triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị sử dụng mẫu biểu kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và thông báo các nội dung hoạt động Dự án số 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: