Báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2014 và kế hoạch trọng tâm năm 2015 (05/12/2014)

Ngày 03/12/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 9711 /BNN - QLCL V/v báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản năm 2014 và kế hoạch trọng tâm năm 2015

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: