V/v báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (08/09/2015)

Đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS các tỉnh/thành phố gửi báo cáo về Cục trước ngày 20/9/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: