Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu, đào tạo và triển khai một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đối với các tác nhân tham gia mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (14/10/2015)

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng tài liệu, đào tạo và triển khai một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đối với các tác nhân tham gia mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: