Tuyển dụng chuyên gia khảo sát, lập báo cáo hồ sơ nguy cơ an toàn thực phẩm và lựa chọn mô hình hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (17/08/2015)

Dự án "Tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản" do FAO tài trợ tuyển dụng chuyên gia khảo sát, lập báo cáo hồ sơ nguy cơ an toàn thực phẩm và lựa chọn mô hình hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: