Các hành động

Tra cứu văn bản nội bộ

Lên một cấp
 Tiêu đề   Tác giả   Loại   Lần thay đổi cuối 
Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô cơ quan admin Tập tin 22/10/2010 10:50
Chức năng nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục admin Tập tin 22/10/2010 10:55
Quy chế làm việc admin Tập tin 25/09/2015 14:05
Quy định về quản lý ngày, giờ công lao động admin Tập tin 11/11/2010 09:42
Quy chế chi tiêu nội bộ admin Tập tin 11/11/2010 09:44
Quy định về khoán chi phí văn phòng phẩm và cước điện thoại (thay thế Quyết định 70) admin Tập tin 01/07/2014 16:02
Quy định về quản lý và sử dụng con dấu admin Tập tin 11/11/2010 09:46
Quy định về mua sắm tài sản, văn phòng phẩm admin Tập tin 13/01/2011 10:15
Tập văn bản về Cán bộ, Công chức - Viên chức admin Tập tin 25/03/2013 22:18
Tập văn bản liên quan đến công tác tài chính, kê toán, đầu tư admin Tập tin 16/02/2011 14:56
Thông báo v/v triển khai một số biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Cục admin Tập tin 24/03/2011 15:10
Quy định về nâng lương trước thời hạn (thay thế QĐ 141) admin Tập tin 29/03/2011 14:03
Hệ thống biểu mẫu hành chính, tài chính admin Tập tin 30/03/2011 15:33
Quy trình xử lý văn bản đi đến admin Tập tin 25/09/2015 14:03
Ứng dụng CNTT trong lưu trữ, phát hành văn bản đi admin Tập tin 29/04/2011 08:23
Quy định về chế độ phụ cấp công vụ admin Tập tin 28/11/2011 14:22
Quy định về quản lý và sử dụng quỹ thu nhập tăng thêm, quỹ khen thưởng Cơ quan Cục admin Tập tin 25/09/2015 14:08
Tài liệu ISO 9001-2008 của Cục admin Tập tin 01/02/2012 15:04
Quyết định quy định về thời hạn bảo quản và công tác tiêu hủy hồ sơ, tài liệu admin Tập tin 07/03/2012 10:58
Biểu mẫu đề nghị Photo admin Tập tin 20/03/2012 09:32
Kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp chuyên đề về dịch vụ kiểm nghiệm, tư vấn và chứng nhận ngày 17/12/2013 admin Tập tin 19/12/2013 10:03
Giao ước thi đua 2014-Các phòng thuộc CQ Cục vanphongcuc Tập tin 25/06/2014 11:22
Kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp thống nhất phương án phát triển cung ứng dịch vụ và mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao admin Tập tin 01/07/2014 14:30
TB kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp nội bộ thống nhất phương án phát triển dịch vụ CL, ATTP NLTS và góp ý Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp vanphongcuc Tập tin 30/07/2014 09:28
TBNB về kết quả thi đua tháng 7, 8/2014 (các phòng thuộc Cục) vanphongcuc Tập tin 03/12/2014 10:45
TBNB về kết quả thi đua tháng 9, 10/2014 (các phòng thuộc Cục) vanphongcuc Tập tin 03/12/2014 10:58
Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC 2015 (CQ Cục) vanphongcuc Tập tin 28/01/2015 09:12
Kết quả thi đua tháng 7/2015 vanphongcuc Tin tức & sự kiện 14/08/2015 14:41
Phân công công tác Lãnh đạo Cục vanphongcuc Tập tin 25/09/2015 14:15
TB chấn chỉnh công tác báo cáo, trao đổi thông tin vanphongcuc Tập tin 25/09/2015 14:24
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: