Danh sách doanh nghiệp Chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường (26/02/2016)

 TT

Danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam đủ điều kiện an toàn thực phẩm và xuất khẩu vào các thị trường 

 Thời điểm thị trường cập nhật 

 Thời điểm đề nghị cập nhật gần nhất

1

Thị trường Châu Âu (EU)

06/01/2016

26/01/2016

2

Thị trường Hàn Quốc

02/02/2016

26/01/2016

3

Thị trường Trung Quốc

01/02/2016

26/01/2016

4

Thị trường Braxin

22/12/2015

 

5

Thị trường Argentina

28/01/2016

 

6

Thị trường Ucraina (Danh sách doanh nghiệp được phép chế biến, xuất khẩu cá tra)

09/01/2014

 

7

Liên minh kinh tế Á-Âu (Liên bang Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyryzstan)

21/7/2015

 

8

Thị trường El Salvado

 

07/5/2010

9

Danh sách cơ sở chế  biến NT2MV xuất khẩu vào EU

08/12/2015

 

 

 

10

Danh sách các cơ sở chế biến sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị xuất khẩu vào Hàn Quốc

 05/02/2016  25/12/2015

11

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm (cập nhật thông báo Tổng cục Hải Quan)

 

 

02/02/2016

 

 (Click vào tên Danh sách để tải về máy tính)

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: