Thông báo kết luận của Lãnh đạo Cục tại cuộc họp giao ban cơ quan Cục ngày 17/5/2010 (18/05/2010)

Đây là thông tin nội bộ của NAFIQAD, muốn xem thông tin này bạn phải là cán bộ của NAFIQAD và phải được quản trị website cấp tài khoản. Hãy Đăng nhập vào website để xem tin này.
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: