TÀI LIỆU PHỔ BIẾN
Danh sách các tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và có kế hoạch kiểm tra cơ sở xản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, Chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Danh sách các tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và có kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015
Ngày 23/01/2014, Cục trưởng Cục Trồng trọt đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-TT-QLCL về việc chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP đối với Trung tâm CL Nông Lâm Thủy sản vùng 5
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: