Các hành động

Một số địa chỉ website của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu


Địa chỉ website của một số cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu liên quan đến Thông tin cảnh báo lô hàng thủy sản

- EU:  https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=notificationsList

- Nhật Bản: www.mhlw.go.jp/english

- Liên bang Nga: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/vietnam/index.html?_language=en

- Canada: http://active.inspection.gc.ca/scripts/fispoi/ial/IALFront.asp?lang=e

   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: