Hướng dẫn báo cáo tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm VSATTP 2015 (25/02/2016)

Hướng dẫn báo cáo tổng kết triển khai Đợt cao điểm hành động Năm VSATTP 2015

Để tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo Kế hoạch số 8534/KH-BNN-QLCL ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đó đề xuất Kế hoạch trọng tâm công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2016;

 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu các Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS các tỉnh/thành phố xây dựng báo cáo tổng kết Đợt cao điểm hành động Năm Vệ sinh ATTP. Nội dung xin xem công văn 250/QLCL-KH ngày 15/2/2016 và Phụ lục).

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: