DANH SÁCH CÁC TỈNH CÓ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VỀ CÔNG TÁC QLCL VTNN, ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN (27/01/2016)

 

Số TT

Tỉnh/Thành phố

QĐ thành lập Ban chỉ đạo ATTP

Kế hoạch hành động thực hiện Năm vệ sinh ATTP

QĐ phân công phân cấp công tác quản lý nhà nước về ATTP

QĐ/ văn bản triển khai đợt cao điểm  hành động năm VSATTP

Văn bản khác

1

An Giang

Quyết định số 131/QĐ-SNNPTNT

 Quyết định số 478/QĐ-UBND

401/QĐ-SNN&PTNT 

 520/KH-UBND ngày 13/11/2015

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

2389/QĐ-UBND 

 

 

3

Bắc Giang

 

 Kế hoạch số 10/KH-SNN

 

 3250/KH-UBND ngày 12/11/2015

 

4

Bắc Kạn

 

 Quyết định số 417/QĐ-UBND

 

 1923/QĐ-UBND ngày 25/11/2015

 

5

Bạc Liêu

 469/QĐ-SNN

Kế hoạch số 53/KH-UBND

- 305/QĐ-SNN ngày 19/5/2015 vv phân công trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản 

- Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 về việc phân công cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ 

 77/KH-UBND ngày 30/11/2015

Công văn số 496/UBND-KT ngày 24/02/2015 của UBND vv phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP.

6

Bắc Ninh

 

 186/QĐ-UBND

 

 

 Công văn số 272/QLCL-SNN ngày 03/4/2015 về triển khai "Tháng hành động về ATVSTP"

7

Bến Tre

 

 Kế hoạch số 640/KH-SNN

15/2015/QĐ-UBND

 

 

8

Bình Định

 

 Quyết định số 2618/QĐ-UBND

28/2015/QĐ-UBND

 

- Công văn 3633/UBND-VX ngày 03/8/2015 tăng cường quản lý VSATTP 6 tháng cuối năm

9

Bình Dương

 

 

606/QĐ-UBND  ngày 16/3/2015

4065/KH-UBND ngày 18/11/2015

625/KH-QLCL ngày 02/11/2015

 

10

Bình Phước

 

 

960/QĐ-UBND ngày 21/5/2015

 262/KH-UBND ngày 25/12/2015

 

11

Bình Thuận

 

 Quyết định số 1106/QĐ-UBND

Quyết định  số 3251/QĐ-UBND

3417/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

 

12

Cà Mau

 

 12/KH-SNN

 

 49/KH-SNN ngày 24/11/2015

 

13

Cần Thơ

 

  Kế hoạch số 74/KH-UBND

 

 124/KH-UBND ngày 30/11/2015

 

14

Cao Bằng

 

 

 

 

 

15

Đà Nẵng

 

 Quyết định số 2733/QĐ-UBND

4643/QĐ-UBND

 

 

16

Đắc Lắc

 

 Kế hoạch số 652/SNN-QLCL

QĐ 2489/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 phân công cơ quan thực hiện kiểm tra cơ sở sxkd VTNN, kiểm tra chứng nhận cơ sở sxkd nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP 

8130/UBND-NN&MT ngày 03/11/2015

- Công văn số 3204/UBND-NN&MT vv tăng cường công tác QLCL VTNN và NLTS

- QĐ 2490/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 phân công quản lý các cơ sở sx nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ theo TT 51/2014/TT-BNNPTNT

17

Đắc Nông

 Quyết định số 63/QĐ-SNN

 

 

 04/KH-SNN ngày 05/01/2016

 

18

Điện Biên

 

 Quyết định số 204/QĐ-UBND

 

Công văn số 3778/UBND-NN ngày 28/10/2015 vv triển khai đợt cao điểm hành động Năm VSATTP

 

19

Đồng Nai

 

 

862/QĐ-UBND 

3742/KH-SNN-NN ngày 29/10/2015

- Quyết định 2037/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 phê duyệt quy hoạch các cơ sở, điểm giết mổ động vật tập trung đến năm 2020, tầm nhìn 2030

20

Đồng Tháp

 

127/KH-UBND ngày 15/7/2015

 632/QĐ-UBND-HC ngày 06/7/2015

 - 198/KH-UBND ngày 16/12/2015

 - 59/KH-SNN ngày 25/12/2015

 Kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 07/9/2015 thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2030

21

Gia Lai

 

 Quyết định số 267/QĐ-UBND

268/QĐ-UBND 

 5330/KH-UBND ngày 25/11/2015

 QĐ 135/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 ban hành kế hoạch kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sxkd NLTS đủ điều kiện ATTP

22

Hà Giang

 

 Kế hoạch số 93/KH-UBND

 

 188/KH-UBND ngày 25/11/2015

 

23

Hà Nam

Quyết định số 43/QĐ-SNN

 Quyết định số 311/QĐ-UBND

 

 2482/KH-UBND ngày 19/11/2015

 

24

Hà Nội

 Quyết định 436/QĐ-SNN

 Kế hoạch 78/KH-UBND

- QĐ 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015
- Quyết định số 6281/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 2582/QĐ-UBND

 59/KH-SNN ngày 21/10/2015

 

25

Hà Tĩnh

 

 Kế hoạch số 97/KH-UBND

 

 

- Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 10/7/2015vv tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ

26

Hải Dương

 

 

 

 1797/KH-SNN-QLCL ngày 30/10/2015

 

27

Hải phòng

 810/QĐ-UBND

 2623/KH-UBND

2481/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 

 205/KH-SNN ngày 26/11/2015

 

28

Hậu Giang

 211/QĐ-SNNPTNT

 65/KH-SNNPTNT

 

103/KH-UBND ngày 16/11/2015

 286/KH-SNNPTNT ngày 09/11/2015

 

29

Hồ Chí Minh

 

 Quyết định số 3002/QĐ-UBND

 

 - 7029/KH-UBND ngày 16/11/2015; 2949/KH-SNN ngày 27/11/2015

- 2948/KH-SNN ngày 27/11/2015 truyền thông đợt cao điểm

 3017/KH-SNN ngày 04/12/2015 kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

30

Hoà Bình

Quyết định số 343/QĐ-SNN

Quyết định số 340/QĐ-UBND

1039/QĐ-UBND

 109/KH-UBND ngày 06/11/2015

 

31

Hưng Yên

 

29/KH-UBND ngày 14/2/2015

 

 14/KH-BCĐATTP ngày 13/11/2015

 

32

Khánh Hoà

 

 Quyết định số 1689/QĐ-UBND

 

 3321/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

 

33

Kiên Giang

 Quyết định số 111/QĐ-SNN

Quyết định số 111/QĐ-SNN

 

 117/KH-UBND ngày 03/12/2015

 

34

Kon Tum

 

 Kế hoạch số 888/KH-UBND

 

 2824/KH-UBND ngày 03/12/2015

- Công văn số 1305/UBND-VX ngày 24/6/2015 và 2049/UBND-VX ngày 04/9/2015 vv tăng cường công tác bảo đảm ATTP

35

Lai Châu

 Quyết định số 117/QĐ-SNN 

 Quyết định số 471/QĐ-UBND

469/QĐ-UBND 

1861/KH-UBND ngày 04/12/2015 

- Kế hoạch số 149/KH-SNN ngày 10/4/2015 triển khai Tháng hành động vì ATTP tỉnh Lai Châu năm 2015

- QĐ 210/QĐ-SNN ngày 12/6/2015 phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thanh tra chuyên ngành ATTP nông lâm thủy sản và các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Sở NNPTNT

36

Lâm Đồng

Quyết định số 637/QĐ-SNN 

 1001/QĐ-UBND

1376/QĐ-UBND

 - 7052/KH-UBND ngày 18/11/2015

- 2356/KH-SNN ngày 24/11/2015

 

37

Lạng Sơn

 

 Kế hoạch số 46/KH-UBND

 

106/KH-UBND ngày 19/11/2015

- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/8/2015 thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT

 - 1371/UBND-KTN ngày 31/12/2015 vv tăng cường triển khai đợt cao điểm Năm VSATTP

38

Lào Cai

 

Số 31/KH-UBND

 

 

 

39

Long An

 

 Quyết định số 963/QĐ-UBND

 QĐ 1613/QĐ-UBND ngày 12/5/2015

4433/KH-UBND ngày 12/11/2015

- Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP

40

Nam Định

 

29/KH-UBND ngày 27/3/2015

 

 81/KH-UBND ngày 23/11/2015

 

41

Nghệ An

 

 Quyết định số 1244/QĐ-UBND

1426/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 

2835/KH-SNN-QLCL ngày 06/11/2016 

 

42

Ninh Bình

 

 Kế hoạch số 26/KH-UBND

15/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 

 90/KH-UBND ngày 01/12/2015

 

43

Ninh Thuận

 

 Quyết định số 1368/QĐ-UBND

308/QĐ-UBND

 4954/KH-UBND ngày 11/12/2015

 

44

Phú Thọ

 Quyết định số 284/QĐ-SNN-QLCL

 Kế hoạch 1350/KH-UBND

 QĐ số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015;

487/QĐ-SNN ngày 23/6/2015

-  4658/KH-UBND ngày 12/11/2015 kế hoạch triển khai đợt cao điểm

- 5060/KH-UBND ngày 04/12/2015 kế hoạch truyền thông đợt cao điểm

 CV số 1393/SNN-QLCL ngày 13/10/2015 vv thực hiện Thông tư 45, thông tư 51 và xử lý các cơ sở sxkd VTNN, sản phẩm NLTS vi phạm

45

Phú Yên

 

 56/KH-UBND

51/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 

 150/KH-UBND ngày 22/12/2015

 30/KH-SNN-CCQLCL ngày 28/12/2015 kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về chất lượng VTNN và bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020

46

Quảng Bình

 

 358/KH-UBND

504/QĐ-SNN 

1417/KH-UBND ngày 13/11/2015 

Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản

47

Quảng Nam

 

  Quyết định số 938/QĐ-UBND

 

- 1650/KH-SNNPTNT ngày 26/10/2015 triển khai đợt cao điểm hành động Năm VSATTP

- 1830/KH-SNN ngày 24/11/2015 kế hoạch truyền thông đợt cao điểm hành động Năm VSATTP

- QĐ số 69/QĐ-SNNPTNT ngày 10/02/2015 phân công nhiệm vụ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP.

- Công văn số 4402/UBND-KTN ngày 01/10/2015 vv tăng cường công tác quản lý và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm ATTP;

48

Quảng Ngãi

 

 Kế hoạch số 1039/KH-SNNPTNT

43/2015/QĐ-UBND

 5891/KH-UBND ngày 18/11/2015

CV số 5424/UBND-NNTN ngày 22/10/2015 vv tăng cường công tác thống kê, kiểm tra đánh giá, phân loại và xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN và san pham NLTS vi phạm

49

Quảng Ninh

 

 Quyết định số 929/QĐ-UBND

 QĐ 1317/QĐ-UBND ngày 18/5/2015

 7182/KH-UBND ngày 20/11/2015

 

50

Quảng Trị

 

 Quyết định số 906/QĐ-UBND

724/QĐ-UBND 

2570/QĐ-UBND ngày 20/11/2015

- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

51

Sóc Trăng

 

 35/KH-SNN

 

 90/KH-SNN ngày 16/12/2015

89/KH-SNN ngày 16/12/2015 kế hoạch truyền thông đợt cao điểm

 01/KH-SNN ngày 06/01/2016 triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán

52

Sơn La


Quyết định số 628/QĐ-UBND

 

 127/KH-UBND ngày 18/11/2015

 

53

Tây Ninh

 

Kế hoạch số1486/KH-UBND

 

 Công văn số 3514/UBND-KTN ngày 25/11/2015

- Kế hoạch số 3590/KH-SNN ngày 25/11/2015

 

54

Thái Bình

 

 Quyết định số 531/QĐ-UBND

 1123/QĐ-UBND ngày 29/5/2015

 1108/KH-SNN ngày 10/11/2015

 Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 03/12/2015 vv triển khai Đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh ATTP

55

Thái Nguyên

 

 

2346/QĐ-UBND 

 91/KH-UBND ngày 01/12/2015

 

56

Thanh Hoá

 

 Quyết định số 893/QĐ-UBND

1998/QĐ-UBND

 151/KH-UBND ngày 09/11/2015

 

57

Thừa Thiên Huế

 

 Quyết định số 765/QĐ-UBND

QĐ 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 phân công nhiệm vụ kiểm tra cơ sở sxkd VTNN, kiểm tra chứng nhận cơ sở sxkd nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP 

 122/KH-UBND ngày 23/11/2015

 

58

Tiền Giang

 

Kế hoạch số 295/KH-SNN&PTNT

264/QĐ-SNN&PTNT

 2288/KH-SNN&PTNT ngày 02/12/2015

 

59

Trà Vinh

 

 Quyết định số 481/QĐ-UBND

839/QĐ-SNN 

 30/KH-UBND ngày 17/12/2015

 

60

Tuyên Quang

  Quyết định số 570/QĐ-SNN

Kế hoạch số 27/KH-UBND

 

79/KH-UBND ngày 13/11/2015

- Kế hoạch số 848/KH-SNN ngày 06/5/2015 triển khai kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS đủ điều kiện ATTP

61

Vĩnh Long

 

 Quyết định số 433/QĐ-UBND

560/QĐ-UBND 

2354/QĐ-UBND ngày 10/11/2015

56/KH-SNN&PTNT ngày 13/11/2015

- Kế hoạch số 42/KH-SNNPTNT ngày 03/8/2015 vv thực hiện thí điểm Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT

62

Vĩnh Phúc

 

 Kế hoạch số 2334//KH-UBND 

43/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015  

 7985/KH-UBND ngày 17/12/2015

33/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP

63

Yên Bái

 

 Kế hoạch số 08/KH-SNN

 

01/KH-SNN-QLCL ngày 08/01/2016 

 

Tổng

 

13

55

34

55

 

 

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: