Quy định Communique No 041-2010-ITP/SANIPES của Cơ quan thẩm quyền kiểm soát thủy sản Peru (SANIPES) về yêu cầu đối với sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (có hiệu lực từ 01/11/2010) (27/10/2010)

Ngày 16/9/2010, Cơ quan thẩm quyền thủy sản Peru (SANIPES) đã ban hành Quy định Communique No 041-2010-ITP/SANIPES về yêu cầu đối với sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (có hiệu lực từ 01/11/2010)

 

Ngày 16/9/2010, Cơ quan thẩm quyền thủy sản Peru (SANIPES) đã ban hành Quy định Communique No 041-2010-ITP/SANIPES về yêu cầu đối với sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản nhập khẩu (có hiệu lực từ 01/11/2010), cụ thể như sau:

 

- Các lô hàng nguyên liệu thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản nhập khẩu vào Peru phải kèm theo Giấy chứng thư vệ sinh do Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu cấp. Riêng đối với nhuyễn thể hai mảnh vỏ, Giấy chứng thư vệ sinh phải có nội dung xác nhận sản phẩm có nguồn gốc từ các vùng đã được kiểm soát.

 

- Nguyên liệu thủy sản và sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Peru để chế biến, xuất khẩu vào thị trường EU phải được sản xuất tại các cơ sở sản xuất đã được Cơ quan thẩm quyền EU công nhận. Trên Giấy chứng thư vệ sinh của Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu phải có nội dung xác nhận cơ sở sản xuất đáp ứng các Quy định của Hội đồng Châu Âu số 852/2004, 853/2004 và 854/2004.

 

- Hồ sơ nhập khẩu phải kèm theo Tờ khai đăng ký nhập khẩu do nhà nhập khẩu đệ trình lên SANIPES nêu rõ mục đích cuối cùng của sản phẩm nhập khẩu (phục vụ người tiêu dùng tại Peru hoặc dùng làm nguyên liệu để chế biến, xuất khẩu - nêu rõ tên quốc gia). Mẫu tờ khai trên nêu tại phụ lục 1 kèm theo Quy định Communique No 041-2010-ITP/SANIPES.

Vào đây để xem chi tiết Quy định của Peru
Vào đây để xem chi tiết Hướng dẫn của NAFIQAD

 

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: