Quy định về Danh mục mã số Hải quan của Liên minh Châu Âu (Combined Nomenclature -CN) (31/07/2014)

Quy định của Cộng đồng Châu Âu số (EEC) No 2658/87 ngày 23/1987 về Thuế quan, Danh mục thống kê và Biểu thuế quan chung và các văn bản sửa đổi bổ sung xin xem tại ĐÂY
- Tra cứu Danh mục mã số Hải quan chung của Liên minh Châu Âu (Combined Nomenclature -CN) tại ĐÂY
- Công văn số 1398/QLCL-CL1 ngày 31/7/2014 của Cục hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mã số HS trên chứng thư, chi tiết xin xem tại ĐÂY
CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: