Quy định EU số 28/2012 ngày 11/1/2012 của Ủy ban Châu Âu (12/03/2012)

Ban hành yêu cầu đối với việc chứng nhận cho nhập khẩu và quá cảnh lãnh thổ EU đối với một số sản phẩm thực phẩm phối chế và sửa đổi Quyết định số 2007/275/EC và Quy định EC số 1162/2009

- Đối với sản phẩm thủy sản phối chế với các thành phần khác sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh tại quy định này nếu chứa 50% hoặc lớn hơn thành phần là sản phẩm thủy sản được định nghĩa theo Quy định tại Điều 4(b) Quyết định 2007/275/EC

- Các sản phẩm thực phẩm phối phối chế (bao gồm xuất khẩu vào EU hoặc xuất khẩu vào nước khác không thuộc EU nhưng quá trình vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ EU) thuộc đối tượng áp dụng của Quy định EU số 28/2012 sẽ phải được chứng nhận theo mẫu chứng thư ban hành kèm theo Quy định này.

- Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2012, tuy nhiên các lô hàng thực phẩm phối chế đã được cấp chứng thư theo quy định tại Điều 5 Quyết định 2007/275/EC trước ngày 01/3/2012 sẽ tiếp tục được nhập khẩu hoặc quá cảnh vào EU cho tới ngày 01/9/2012.

Chi tiết Quy định EU số 28/2012 tại đây

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: