Các hành động

Chỉ thị 1999/2/EC của Nghị viện Châu Âu về chiếu xạ trong thực phẩm và nguyên liệu chế biến thực phẩm


   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: