Các hành động

EU

Lên một cấp
Áp dụng thí điểm Hệ thống TRACES trong cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU
Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng
Quy định về Danh mục mã số Hải quan của Liên minh Châu Âu (Combined Nomenclature -CN)
Quy định của EU về kiểm soát nhập khẩu vào EU đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật theo người phục vụ tiêu dùng cá nhân
Sử dụng phụ gia thực phẩm cho thủy sản xuất khẩu vào EU
Quy định EU về nhập khẩu phụ phẩm động vật và thức ăn chăn nuôi vào thị trường EU
Quy định về IUU của thị trường EU
Chỉ thị 1999/2/EC của Nghị viện Châu Âu về chiếu xạ trong thực phẩm và nguyên liệu chế biến thực phẩm
Tóm tắt một số nội dung một số quy định mới ban hành của Ủy ban Châu Âu Quy định (EU) số 1276/2011, Quy định (EU) số 16/2012, Quy định (EU) số 28/2012
Quy định EU số 1276/2011 sửa đổi Phụ lục 3, Quy định EC số 853/2004 về kiểm soát kí sinh trùng trong sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm
Quy định EU số 28/2012 ngày 11/1/2012 của Ủy ban Châu Âu
Quy định EU số 16/2012 ngày 11/1/2012
Sơ đồ tổ chức của Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng của EC (cập nhật 01/01/2012)
Chỉ thị EC số 2000/13 ngày 20/3/2000 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu
Tài liệu hướng dẫn của EU thực hiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
Quy định EC số 882/2004 ngày 29/4/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu
Quy định EC số 854/2004 ngày 29/4/2004 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu
Quy định EC số 853/2004 ngày 29/4/2004 của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu
Quy định EC số 852/2004 ngày 29/4/2004 của Nghị Viện và Hội đồng Châu Âu
Quy định EC số 178/2002 của Nghị viện Châu Âu ngày 28/01/2002
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: