Các hành động

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1Ngày 15/5/2014 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã câp giấy chứng nhận Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối lới lĩnh vực sản phẩm hàng hóa thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi

 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: