Thuê địa điểm lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm (09/08/2010)

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - Tp Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu Thuê địa điểm lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm

1. Tên cơ quan/đơn vị mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
- Địa chỉ:30. Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1 TP. HCM.
- Điện thoại: 08.38217058 – Fax: 08.39142161
- E-mail: vanphong.nafi4@mard.gov.vn

2. Giá gói thầu: 3.780.000.000 VNĐ (Ba tỉ bảy trăm tám mươi triệu đồng chẳn)
3.Nội dung thông báo mời thầu
- Tên gói thầu: Thuê địa điểm lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm
- Tên dự án: THUÊ ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM
- Nguồn vốn: Nguồn thu phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản được để lại theo chế độ quy định.
- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2010 đến trước 09 giờ, ngày 05 tháng 08 năm 2010 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT:
+ Trung Tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
+ Địa chỉ: 30. Hàm Nghi phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
+ Bộ phận tài chính, Phòng Hành chính - Tổng Hợp
+ Điện thoại: 3.8216625
+ Fax: 3.9142161
- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng
- Địa chỉ nhận HSDT:
+ Trung Tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4
+ Địa chỉ: 30. Hàm Nghi phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
+ Bộ phận tài chính, Phòng Hành chính - Tổng Hợp
+ Điện thoại: 3.8216625
+ Fax: 3.9142161
- Thời điểm đóng thầu: 9giờ ngày 13/08/2010
- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng chẳn)
HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 08 năm 2010, tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4.
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: