Thông tin mời thầu xây dựng trụ sở làm việc dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng" (29/10/2012)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản mời thầu Gói thầu số 13- Thi công xây dựng trụ sở làm việc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng”

 THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thầu: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
- Tên gói thầu: Gói thầu số 13- Thi công xây dựng trụ sở làm việc
- Tên dự án: : Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến 9 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2012. (Trong giờ hành chính)
- Địa điểm bán HSMT:
+ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: Số 10 Nguyên Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại/Fax: 04.37714194/ 04.38317221
+ Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng 2.
Địa chỉ: 31- Đường Ngũ Hành Sơn - Đà Nãng.
Điện thoại/Fax: (0511).3.836761/(0511).3.836154
- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 ( Một triệu đồng chẵn)
- Địa chỉ nhận HSDT:
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Địa chỉ: Số 10 Nguyên Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2012.
- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 ( năm trăm triệu đồng)
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2012, tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Số 10 Nguyên Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 


CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: