Thông báo về việc Thanh lý tài sản đã qua sử dụng (15/04/2015)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo bán tài sản thanh lý với các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội;

b) Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản: từ 8h30, ngày 17/4/2015;

c) Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá: Danh mục kèm theo;

d) Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 3.985.000 đồng (Ba triệu chín trăm tám lăm ngàn đồng);

đ) Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản bán đấu giá: từ ngày 10/4/2015 đến 15/4/2015 tại Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

e) Hình thức bán: bán 1 lần toàn bộ số lượng tài sản theo danh mục kèm theo;

f) Phí đăng ký tham gia đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)

 

Chi tiết văn bản tại đây

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: