Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 21-Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng công nghệ thông tin và tổng đài điện thoại (18/09/2013)

Dự án đầu tư XDCT Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng

Nội dung chi tiết tại đây

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 21 – Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng công nghệ thông tin và tổng đài điện thoại.

3. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 – Đà Nẵng

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 18/9/2013 đến 10 giờ 00 ngày 30/9/2013 (trong giờ hành chính)1.

7. Địa chỉ phát hành:

1) Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản:

-         Địa chỉ: 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

-         Điện thoại:  04.3.8310983.          Fax : 04.3.8317221.

2) Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng.

-         Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

-         Điện thoại: 0511.3.836155 - 3.836761

8. Giá bán hồ sơ: 300.000 đ/bộ

9. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10 giờ 00, ngày 30/9/2013 tại Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: