Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm (03/06/2010)

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức đấu thầu 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm cho các Trung tâm vùng trực thuộc

Tên gói thầu đăng ký mời thầu:

- Gói thầu số 2: Mua sắm 01 Hệ thống sắc ký lỏng cao áp (HPLC) cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Đà Nẵng

- Gói thầu số 3: Mua sắm Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-MS) cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - Tp.HCM

- Gói thầu số 4: Mua sắm 01 Hệ thống sắc kỹ khí ghép phối phổ (GC/MS) cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 - Tp. Cà Mau

Giá gói thầu:

  - Gói thầu số 2: 1.925.000.000 VNĐ

  - Gói thầu số 3: 4.850.000.000 VNĐ

 - Gói thầu số 4:  3.450.000.000 VNĐ

Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Hình thức đầu thầu: Rộng rãi

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ tại:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Phí mua hồ sơ: 1.000.000đồng

Thời gian bán HSMT từ ngày 4/6/2010 đến 17/6/2010

HSDT phải kèm theo một bảo đảm dự thầu giá trị như sau:

- Gói thầu số 2: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng chẵn)

- Gói thầu số 3: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn)

- Gói thầu số 4: 40.000.000 (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

và phải được chuyên đến Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chậm nhất là 9giờ( giờ Việt Nam), ngày 17/6/2010.

HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu ( 9 giờ, ngày 17/6/2010) tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

 

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: