Gói thầu Mua sắm thiết bị kiểm nghiệm từ NSNN thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 (07/10/2010)

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị kiểm nghiệm từ NSNN thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010 theo hình thức đấu thầu rộng rãi gồm:
- Gói thầu “ Mua sắm bổ sung thiết bị phân tích dư lượng thuốc trừ sâu cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm vùng 1”, giá: 3.450.000.000 VNĐ
- Gói thầu “ Mua sắm hệ thống GC/ECD/FID và thiết bị phụ trợ cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3”, giá: 1.795.000.000VNĐ
Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu các gói thầu trên.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ tại Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.0000 đồng ( một triệu đồng chẵn) cho một bộ HSMT hoàn chỉnh.
Thời gian bán HSMT từ ngày tháng 10 năm 2010 đến ngày 18 tháng 10 năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính).
HSDT phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu trị giá như sau:
- Gói thầu “ Mua sắm bổ sung thiết bị phân tích dư lượng thuốc trừ sâu cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm vùng 1”: 35.000.000 ( Ba lăm triệu đồng chẵn).
- Gói thầu “ Mua sắm hệ thống GC/ECD/FID và thiết bị phụ trợ cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3”: 18.000.000 (Mười tám triệu đồng chẵn).
Và phải được chuyển đến Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội chậm nhất là 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 10 năm 2010.
HSDT sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng thầu (9 giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2010) tại Hội trường Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội ../.

CÁC TIN KHÁC
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: