MỜI THẦU
Dự án đầu tư XDCT Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản mời thầu Gói thầu số 13- Thi công xây dựng trụ sở làm việc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng”
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia dự thầu 2 gói thầu cung cấp.
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản xin thông báo tới các nhà thầu: Gói thầu Thuê địa điểm lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm sẽ được gia hạn đóng thầu đến 9giờ ngày 13/08/2010. HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ (giờ Việt Nam), ngày 13 tháng 08 năm 2010, tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - Tp. HCM
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - Tp Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu Thuê địa điểm lắp đặt thiết bị kiểm nghiệm
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang tổ chức mới thầu 02 gói thầu mua sắm thiết bị kiểm nghiệm cho Trung tâm vùng 6 - Cần Thơ
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức đấu thầu 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm cho các Trung tâm vùng trực thuộc
   TỪ TRANG TRẠI TỚI BÀN ĂN
Xem tiếp
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: