Danh sách Doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn vào Việt Nam (01/04/2016)

 

TT

No.

TÊN QUỐC GIA/VÙNG LÃNH THỔ

COUNTRY/TERRITORY

THỜI ĐIỂM CÔNG NHẬN/ THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT

APPROVED DATE/ UPDATED DATE

GHI CHÚ

 

NOTE

1

ARGENTINA

26.11.2015

 

2

AUSTRIA

11.3.2015

 

3

AUSTRALIA

26.11.2015

 

4

BELGIUM

03.4.2015

 

5

BRAZIL 

01.02.2016

 

6

CANADA

28.8.2015

 

7

CHILE

25.4.2013

 

8

DENMARK

30.9.2015

 

9

ESTONIA

02.11.2010

 

10

FINLAND

27.10.2015

 

11

FRANCE

13.01.2016

 

12

GERMANY

26.01.2016

 

13

HUNGARY

06.01.2016

 

14

INDIA

27.10.2015

 

15

ITALIA

13.1.2016

 

16

IRELAND

10.12.2014 

 

17

JAPAN

24.11.2015

 

18

KOREA

21.12.2015

 

19

LITHUANIA

29.11.2011

 

20

MALAYSIA

8.9.2015

 

21

NETHERLANDS

15.10.2015

 

22

NEW ZEALAND

19.6.2015

 

23

PHILIPPINES

16.12.2014

 

24

POLAND

30.6.2015

 

25

SINGAPORE

12.1.2015

 

26

SOUTH AFRICA

2.12.2011

 

27

SPAIN

28.8.2015

 

28

TAIWAN

30.7.2015

 

29

TANZANIA

13.1.2011

 

30

THAILAND

22.7.2014

 

31

UNITED STATE OF AMERICA

19.02.2016

 

32

URUGUAY

21.10.2013

 

  

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: