Kiểm soát hồ sơ

Thứ tự Tiêu đề Văn bản
1
Danh mục hồ sơ
 Tải về
2
Phiếu mượn hồ sơ
 Tải về
3
Biên bản hủy hồ sơ
 Tải về
4
Kiểm soát hồ sơ
 Tải về
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: