Ngày 06/02/2014 Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức khai xuân (26/08/2014)

Bắt đầu một năm mới, vui tươi, phẩn khởi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm.

@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: