CÔNG TÁC ĐẢNG
Thực hiện kế hoạch số 98-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 30-KH/ĐUC của Đảng ủy Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Ngày 30/5/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục đã tổ chức Hội nghị quán ...
Thành lập Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (13/08/2012)
CÔNG ĐOÀN
Hưởng ứng phát động của Công đoàn Cơ quan Bộ v/v tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2011), sáng 14/10/2011, đại diện công đoàn cơ quan Cục đã ...
Công đoàn NAFIQAD tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V  (13/08/2012)
ĐOÀN THÀNH NIÊN
HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CỤC
Bắt đầu một năm mới, vui tươi, phẩn khởi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm.
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: