Danh bạ điện thoại (06/08/2015)

               Điện thoại:         04. 3.8310983

               Fax: 04. 3.8317221

                E-mail:              nafiqad@mard.gov.vn

 

TT

Tên đơn vị/cá nhân

Chức vụ

Số điện thoại

Nội bộ

Trực tiếp

1

Lãnh đạo Cục

 

 

 

-

Nguyễn Như Tiệp

Cục trưởng

24

3.7715383

-

Phùng Hữu Hào

Phó cục trưởng

27

3.8354966

-

Ngô Hồng Phong

Phó cục trưởng

33

3.7712808

-

Lê Bá Anh

Phó cục trưởng

35

3.7715384

2

Phòng Chất lượng 1

 

 

 

-

Ngô Hồng Phong

Kiêm Trưởng phòng

33

3.7712808

-

Phạm Hoàng Đức

Phó trưởng phòng

30

 3.7714192

- Lê Anh Ngọc
Phó trưởng phòng 32  

-

Trần Duy Minh

Phó trưởng phòng

31

 

3

Phòng Chất lượng 2

 

 

 

-

Nguyễn Văn Thuận

Trưởng phòng

34

3.7712574

-

Vũ Thanh Hoa/Đặng Việt Yên

Phó trưởng phòng

36

 

4

Phòng KH-TH

 

 

 

-

Nguyễn Thị Hồng Mai

Trưởng phòng

19

3.7714195

-

Lâm Kiều Minh

 Phó Trưởng phòng

18

 

5

Phòng QLKN

 

 

 

-

Ngô Phương Hoa

Phó trưởng phòng

20

3.7710107

6

Phòng Thanh tra, Pháp chế

 

 

 

-

Phạm Xuân Tuyên

Trưởng phòng

21

3.7714197

7

Phòng Tài chính

 

 

 

-

Vũ Văn Cương

Kế toán trưởng

26

3.7717467

-

Chu Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

25

 

8

Văn phòng Cục

 

 

 

-

Nguyễn Doãn Tú

Chánh Văn phòng 

23

3.7714193

-

Nguyễn Ngọc Phương

 Phó Chánh Văn phòng

 

-

Bộ phận Hành chính - Quản trị - XDCB

 

22

3.7714194

-

Bộ phận trường trực

 

11

3.8310983

-

Văn thư

 

28

 

-

Máy fax

 

 

3.8317221

9

Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn CL NLTS

 

37/39

3.8318154

 

Máy fax

 

 

3.7714695II. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TT

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI/FAX, E.MAIL

1

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ

Đ/c: 779 Lê Hồng Phong, Bình Tân, TP.Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3.880927 - 3.889316

Fax:           058.3.884811

E-mail:       cqtb.nafi@mard.gov.vn

Q.Giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc Yến     (DĐ: 0905110093)

2

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ

Đ/c: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3.9141866 08.3.9141866

Fax:           08.3.9141575

E-mail:       cqnb.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Đình Thụ     (DĐ: 0913398994)

3

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1

Đ/c: 51 Lê Lai, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 031.3.837508 - 3.837124

Fax:           031.3.837507

E.mail:       branch1.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Trần Thế Phong     (DĐ: 0913392591)

4

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2

Đ/c: 167-175 đường Chương Dương, Q.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.836155 - 3.836761

Fax:           0511.3836154

E.mail:       branch2.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc:  Đinh Thành Phương     (DĐ: 0983503935)

5

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 3

Đ/c: 779 Lê Hồng Phong, Bình Tân, TP.Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3.884812 - 3.882097

Fax:           058.3.884811

E.mail:       branch3.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Văn Lộc     (DĐ: 0903503524)

6

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4

Đ/c: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3.8210815 - 3.8216625

Fax:           08.3.8212613

E.mail:       branch4.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Đức Hùng     (DĐ: 0903850863)

7

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 5

Đ/c: 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP.Cà Mau, Cà Mau

Điện thoại: 0780.3.835169 - 3.838396

Fax:           0780.3.830062

E.mail:       branch5.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Ngô Văn Đảm     (DĐ: 0913893174)

8

Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6

 

Đ/c: 386C CM Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3.884017 - 3.883257

Fax:           0710.3.884697

E.mail:       branch6.nafi@mard.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Chính (DĐ: 0903730700)

9 Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn Chất lượng nông lâm thuỷ sản

Đ/c: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 043.8318154 - 0438310983 - 39

Fax:           043.8317221

E.mail:       

Giám đốc: Nguyễn Như Tiệp

Phó giám đốc: Trần Đăng Ninh (DĐ: 0975630814)

 

 

  

 

 

CÁC TIN KHÁC
  Cơ quan địa phương (26/01/2016)
  Cơ cấu tổ chức (13/10/2015)
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: