Cơ cấu tổ chức (13/10/2015)

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

CÁC TIN KHÁC
  Cơ quan địa phương (26/01/2016)
  Danh bạ điện thoại (06/08/2015)
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: