Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Thuy Trang
: beeetrang@yahoo.com
: 0936003046
: Kính thưa quý cơ quan: Về danh mục thuốc kháng sinh dùng trong thủy hải sản có hai phần: cấm sử dụng và hạn chế sử dụng. Phần hạn chế sử dụng nghĩa là được phép sử dụng nhưng phải hạn chế,nhưng tôi chưa rõ lắm hạn chế theo nguyên tắc nào, có thông tư nào hướng dẫn dể người dân chúng tôi thực hiện cho đúng và an toàn không ah. Xin chân thành cảm ơn.
:   Các hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản là những hóa chất, kháng sinh có thể sử dụng trong sản xuất thuốc thú y, các chế phẩm xử lý môi trường, bảo quản, chế biến thủy sản,vv.. nhưng phải bảo đảm tồn dư của hoạt chất, kháng sinh trong thủy sản không vượt mức giới hạn cho phép. Nội dung này được quy định tại Thông tư số 15//2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 và các văn bản cập   nhật.
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: