Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: pham hong tuoi
: Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre
: hongtuoi789@yahoo.com.vn
: 0979 789 796
: Kinh thưa Cục QLCL: hiện nay một số hộ dân phát triển loại hình thu mua tôm nguyên liệu thủy sản tại ao nuôi rồi vận chuyển đi bán nơi khác, những hộ này ko có địa điểm thu mua (có nhà nhưng chỉ chứa dụng cụ chứ không mua tại nhà, hoặc từ các tỉnh khác sang thuê bãi đậu xe và để dụng cụ chỉ vài tháng trong vụ nuôi) mua tôm nguyên liệu với số lượng lớn ( hàng tấn/ngay) Xin Cục QLCL cho biết những trường hợp như vậy có được các cơ quan chức năng kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm không ?
:   Theo định nghĩa tại Khoản 8, Điều 2 Luật ATTP, hoạt động thu mua, vận chuyển và buôn bán tôm nguyên liệu của các hộ dân là loại hình kinh doanh thực phẩm. Các cơ quan chức năng thực kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Luật An toàn thực phẩm, do đó có cả loại hình kinh doanh này.
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: