Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn trọng Nhân
: 24 Chiêu Anh Các, P.5, Q4, TP.HCM
: nguyentrong_nhan88@yahoo.com
: 0938 739 297
: Dạ quý Cục cho tôi hỏi,Khi nhập khẩu nước mắm vào Inđonesia, chỉ tiêu Histamine quy định tại nước này là bao nhiêu? Tôi có thể tham khảo thông tin này trên địa chỉ web site nào? Cám ơn
:   Cục đã có văn bản đề nghị Cơ quan thẩm quyền Indonesia cung cấp các quy định về danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn cho phép đối đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Indonesia (CV số 78/QLCL-CL1 ngày 16/01/2016). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được trả lời của Cơ quan thẩm quyền Indonesia. Do vậy, đối với thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Indonesia sẽ được các Trung tâm Chất lượng   Nông lâm thủy sản thuộc Cục kiểm tra, chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 và Quyết định số 1471/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/6/2013. (Theo đó, sản phẩm nước mắm xuất khẩu vào Indonesia chưa thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Histamine).
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: