Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn Thị Tuyết Mai
: My Hoa, Long Xuyen, An Giang
: maijerry84@gmail.com
: Thủ tục xuất khẩu bột cá biển cho các nước Nam Mỹ theo quy định hiện hành nào? Code cấp chung cho các nước Nam My hay từng quốc gia? THủ tục cần thiết để được cấp code? Rất mong sự phản hồi từ phía quý cơ quan qua mail. Xin chân thành cảm ơn.
:     - Trường hợp bột cá xuất khẩu sang Nam Mỹ dùng để làm thức ăn cho động vật, theo phân công tại Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và PTNT:       + Sản phẩm bột cá dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho động vật trên cạn thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Chăn nuôi.       + Sản phẩm bột cá dùng làm nguyên liệu thức ăn cho động vật dưới nước thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Thủy sản.   Anh/chị có thể liên hệ với hai đơn vị liên quan nói trên để được hướng dẫn cụ thể.     - Trường hợp bột cá xuất khẩu sang Nam Mỹ làm thực phẩm cho người, cơ sở sản xuất bột cá phải được NAFIQAD kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, bao gồm cả cấp mã số (code) cho doanh nghiệp (theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp &PTNT). Sau đó, tùy theo yêu cầu của từng thị trường cụ thể, để được xuất khẩu cơ sở cần phải có tên trong danh sách các doanh nghiệp được Cơ quan thẩm quyền thị trường đó cho phép chế biến xuất khẩu và lô hàng phải được Cục kiểm tra, chứng nhận (ví dụ: Braxin, Argentina) hoặc cơ sở có thể chủ động xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng nếu thị trường không có yêu cầu cụ thể.
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: