Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn Thị Mai
: Bắc Ninh
: nguyenmai18592@gmail.com
: 01679825569
: Thưa quý cục, hiện tại trên trang web của cục, mục hỏi đáp chỉ xem được 5 trang, vậy tôi muốn tìm hiểu những câu hỏi và câu trả lời khác mà cục đã trả lời thì tìm ở đâu? Xin hỏi quý cục, trong hệ thống tiêu chuẩn hoặc các văn bản pháp luật khác, có văn bản nào quy định về tiêu chuẩn của thủy sản tươi sống, đông lạnh sử dụng làm thực phẩm không? Trân trọng cảm ơn!
: - Mục Hỏi -  Đáp trên website phiên bản cũ của Cục tại địa chỉ www.old.nafiqad.gov.vn (đang chuyển đổi sang phiên bản mới tại địa chỉ www.nafiqad.gov.vn) được thiết kế chuyển trang tự động khi đủ độ dài thông tin/trang và phân theo lĩnh vực. Đề nghị bạn truy cập theo từng lĩnh vực quan tâm để có đầy đủ câu hỏi, trả lời.  Về các văn bản pháp luật quy định mức giới hạn tối đa cho phép đối với các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong thủy sản tươi sống, đông lạnh sử dụng làm thực phẩm, chị có thể tham khảo: Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”; QCVN8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm; QCVN 8-3:2012/BYT   quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành. Ngoài ra, chi có thể tham khảo các tiêu chuẩn của Việt Nam đối với một số sản phẩm thủy sản tươi sống, đông lạnh như: TCVN 8681-2011 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh, TCVN 4381:2009 Tôm vỏ đông lạnh; TCVN 4546:2009 Tôm mũ ni đông lạnh,TCVN 8335:2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền vv…..
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: