Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn Thị Mai
: Bắc Ninh
: nguyenmai18592@gmail.com
: 01679825569
: Xin quý cục cho tôi hỏi trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có văn bản nào quy định hoặc hướng dẫn thời gian bảo quản đối với các loại thủy sản tươi sống đã qua sơ chế hoặc thủy sản đông lạnh không?
:   Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của sản phẩm, công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm, nhà sản xuất sẽ phải xác định thời gian bảo quản (thời hạn sử dụng) của sản phẩm để bảo đảm chất lượng, an toàn cho người sử dụng . Đồng thời, nhà sản xuất thực phẩm phải bảo đảm thông tin chính xác, trung thực về ngày sản xuất, thời hạn sử dụng ghi trên nhãn thực phẩm (theo khoản 1, điều 9, Thông tư liên tịch 34/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).
: Quản lý chất lượng Thủy sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: