Tìm kiếm

Tiếp nhận và trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị

: Nguyễn thị Loan
: nguyenloansnnktum@gmail.com
: 0968368528
: tôi xin hỏi quý Cục một vấn đề như sau: cơ sở sang chai, gián nhãn mác mật ong tiêu thụ nội địa thì chi cục Quản lý chất lượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hay Chi cục Thú y. Mong quý cục hồi đáp sớm. Xin cảm ơn!
: Việc kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bạn được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: “Cơ quan kiểm tra cấp địa phương: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dựa trên phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Đề nghị Cơ sở liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để được biết thông tin cụ thể.  
: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản
: Câu hỏi
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: